top of page
Там, където реката и небето се сливат...
Там, където цветовете на изгревите и залезите са по-ярки от мечтите...
Там, където  Господ гледа...
автор на текста: Цвета Попова

Националният пещерен дом “Петър Трантеев” е изграден през 1981 г. върху варовикова скала в местността Калето на 12 км от Луковит и на 2 км от ж.п. гара Карлуково на ж.п. линията София-Мездра-Варна в Искърския пролом. Построен за нуждите на научно-проучвателните дейности по спелеология в богатото на пещери, пропасти и понори Карлуковско карстово плато, по-късно той се развива като база за масов туризъм. Разположението и позицията на хижата оставя обитателите с впечатлението, че се намират сред облаците. Изцяло обновен през 2012г. Пещерният дом е готов да посрещне всеки, който реши за миг да се откъсне от ежедневието и се пренесе в един друг свят...там при "Очите на Господ".  Пътечка, започваща от Пещерния дом, води до големия вход на пещерата. Сградата на Пещерния дом е уникална със своето разположение – построена е в цепка на скалата, а формата й, гледана отгоре, наподобява прилеп. За част от стените е използвана естествената скала. От Пещерния дом се открива гледка към долината на река Искър, както и към пещера Проходна.

Местоположение: Над десния бряг на р. Искър, 187 м н.в., GPS: 43.180536ºN 24.071886ºE.

Хълмист карстов район,прорязан от каньоновидни речни долини. Скални венци, стени, каменисти плата, понори, пещери и др.

bottom of page